thơ


THÁNG CHÍN

Tháng chín mỏi trên hàng cây sẩm tối

Tôi về xa hơi hướm ngọc ngà em

Mưa trên sông mưa lả chả nguyệt mềm...

CAO VI KHANH

Đọc tiếp

CÓ NHỮNG DÒNG SÔNG

Tôi đứng bên này sông Mỹ Thuận

Biết lòng con nước ngại ngùng xuôi

Thương người bện sáo rào tre nhọn...

CAO VI KHANH

Đọc tiếp

NHỊP BA

rất tình cờ, tôi quen em

Nắng chiều tắt vội, tối lòng đêm

Con đường trước mặt dài thiên lý...

CAO VI KHANH

Đọc tiếp

HẸN HO

Người hẹn cùng ta qua biển lớn

Dẫu đường thương khó dốc chon von

Bởi sông suối cạn ngoài trăm tuổi...

CAO VI KHANH

Đọc tiếp

QUÁN CHIỀU

Tiếng trầm xua động, bóng ngày xiêu

Bỏ phố ngồi lê giữa quán chiều

Ngắm bóng người đi ngoài âm bản...

CAO VI KHANH

Đọc tiếp

BIỂN BẮC

Ta sống mười năm ngoài Biển Bắc

Chừng như hóa thạch, cứng xơ lòng

Bao nhiêu xương trắng chôn trầm tích...

CAO VI KHANH

Đọc tiếp

GÓC BIỂN

Người tới chân mây góc biển, chờ

Dặm ngàn sinh mạng nhẹ như tơ

Sợi giây oan khuấ́t treo đầu vực...

CAO VI KHANH

Đọc tiếp

LỆ BIỂN XANH

Ta nằm úp mặt trên bờ cát

Nghe sóng tiền thân vỗ bập bùng

Bỗng thấy quê hương như có thật...

CAO VI KHANH

Đọc tiếp

CÕI VONG TÌNH

Em có biết cõi vong tình rất lạ

Hồn xanh xao mộng nở trắng ưu phiền

Ta quay quắt một đời trai hãn mã...

CAO VI KHANH

Đọc tiếp

TRĂM SÔNG NGÀN NHÁNH

Anh cũng biết sẽ có ngày nắng gọi

Tuổi đôi mươi dâu dễ bỏ neo đời

Em gom góp chút hương thừa sót lại...

CAO VI KHANH

Đọc tiếp