góc chung


TRẦN AI

Tôi yêu em đầy lên trang…HXS

Đọc tiếp

ĐỌC THƠ NGƯỜI PHẾ BINH

Thơ người tôi cứ buồn lây…CAO VI KHANH

Đọc tiếp

CÓ NHỮNG VẦN THƠ

Những năm 60 của thế kỷ trước, ngay mới vừa lên trung học…CAO THI VAN GIA

Đọc tiếp

MƯA-hxs

mưa bay trong đầu…mưa sầu trên tóc…mưa khóc đôi hàng…HXS

Đọc tiếp

CHÀO SÀI GÒN

Chào Sài Gòn ngả tư Bảy Hiền vàng điện…NGUYEN NAM AN

Đọc tiếp

KHÔNG TRỌN MỘT BÀI THƠ

Đến tuổi cứ nghe tin bè bạn…Lần đi như sáo nọ sang song…NGUYEN NAM AN

Đọc tiếp

TRĂM NĂM NHÌN LẠI

Ông Trương Nhân Trưởng, người làng Phú Lạng, huyện Hạc Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc…VO DAC DANH

Đọc tiếp

MƯA THÁNG SÁU

Tôi ghé lại có mùa mưa tháng Sáu…đường quanh co con ngõ cũ phai mờ... NGUYEN VINH LONG

Đọc tiếp

CHUYỆN HỌC HÀNH

Sáng nay thức dậy chợt nhớ tới ba tôi và thấy thương ông hết sức... VO KY DIEN

Đọc tiếp

THƠ NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH


Đọc tiếp